Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Mínimo persoal e familiar

Mínimo autonómico

As Comunidades Autónomas de Andalucía e de Galicia, e a Comunitat Valenciana estableceron por primeira vez para 2022, no exercicio das súas competencias normativas, as contías correspondentes ao mínimo do contribuínte e aos mínimos por descendentes, ascendentes e discapacidade, que deben aplicar os contribuíntes residentes no territorio da devandita comunidade autónoma para o cálculo do gravame autonómico.

Así mesmo, a Comunidade de Madrid, que tiñan aprobados importes do mínimo por descendentes, pasa a regular a totalidade dos importes correspondentes ao mínimo do contribuínte, mínimos por descendentes, por ascendentes e por discapacidade.