Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2022.

Obrigas en materia de Libros Rexistro no IVE

Neste capítulo recóllense as obrigas de rexistro dos suxeitos pasivos acollidos ao réxime xeral do Imposto sobre o Valor Engadido. Para ver as variacións en materia de rexistro dos réximes especiais do Imposto, consulte o capítulo 6 e o capítulo 7 deste Manual práctico.

  1. Obrigas contables dos suxeitos pasivos
  2. Excepcións á obriga de leva de libros
  3. Os Libros Rexistro de IVE
  4. Contido dos documentos rexistrais
  5. Requisitos formais
  6. Rectificación das anotacións contables
  7. Obrigados ao SII no curso do exercicio