Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Entidades parcialmente exentas do artigo 9.4 do LIS

Os partidos políticos están parcialmente exentos do Imposto, nos termos establecidos na Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos partidos políticos.

Para estes efectos, o artigo 11.3 da Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, establece que os partidos políticos virán obrigados a presentar a declaración polo Imposto sobre Sociedades con relación ás rendas non exentas.Non obstante, o artigo 124.3 da LIS amplía este alcance e establece que os partidos políticos deben declarar a totalidade das súas rendas, tanto as exentas coma as non exentas.