Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Contribuíntes

Regulación:Artigo 7 LIS

Os contribuíntes serán gravados polo seu renda mundial, é dicir, pola totalidade da renda que obteñan, con independencia do lugar onde se tiver producido e calquera que sexa a residencia do pagador.

A normativa do Imposto establece que os contribuíntes deste Imposto se designarán abreviada e indistintamente polas denominacións sociedades ou entidades, termos que tamén van ser utilizados ao longo deste Manual práctico.

Son contribuíntes do Imposto cando teñan o seu residencia en territorio español: