Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación das casas 00420 a 00497

Mediante estas casas cúmprese o desagregación dos datos consignados nas casas [00600] a [01587] da páxina 14 bis do modelo 200, para cada unha das Administracións Forais onde se tivesen efectuado operacións.

Deste modo obtense o resultado da autoliquidación respecto de cada unha das Administracións forais (casas [01624], [01625], [01629] e [01630]).Cando non se trate dunha autoliquidación complementaria, o importe consignado nestas casas trasladarase ao apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» correspondente a cada unha das devanditas Administracións forais (casas [00494], [00495], [00496] e [00497]), importe que á súa vez deberá trasladarse ao correspondente documento de ingreso ou devolución da autoliquidación.