Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Formalización dos recadros 00420 a 00497

Mediante estes recadros cóbrese a desagregación dos datos consignados nos recadros [00600] a [01587] da páxina 14 bis do modelo 200, para cada unha das Administracións Forais onde se efectuasen operacións.

Deste xeito óbténse o resultado da autoliquidación respecto de cada unha das Administracións forais (recadros [01624], [01625], [01629] e [01630]). Cando non se trate dunha autoliquidación complementaria, o importe consignado nestes recadros trasladarase ao apartado «Líquido a ingresar ou a devolver» correspondente a cada unha das devanditas Administracións forais (recadros [00494], [00495], [00496] e [00497]), importe que pola súa parte deberá trasladarse o correspondente documento de ingreso ou devolución da autoliquidación.