Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00028 Tributación conxunta Estado/Diput.Cdad.Forais

Marcarán esta casa as entidades que tributen conxuntamente ao Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e/ou Comunidade Foral de Navarra.

Pode consultar as especialidades do réxime de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e/ou Comunidade Foral de Navarra no Capítulo 13 deste Manual práctico.