Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00033 Réxime especial da minería

Marcarán esta casa as entidades ás que se lles aplique o réxime fiscal especial da minería, establecido no Capítulo VIII do Título VII da LIS.