Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00034 Réxime especial de hidrocarburos

Marcarán esta casa as entidades ás que se lles aplique o réxime fiscal especial da investigación e explotación de hidrocarburos, establecido no Capítulo IX do Título VII da LIS.