Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00038 Entidade dedicada ao arrendamento de vivendas

Marcarán esta clave as entidades que se acollan nos termos establecidos no artigo 48 da LIS, ao réxime tributario especial das entidades dedicadas ao arrendamento de vivendas, previsto no Capítulo III do Título VII da devandita Lei.