Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00046 Entidade en réxime de atribución de rendas constituída no estranxeiro con presenza en territorio español

Marcarán esta casa as entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, nos termos establecidos polo artigo 38 do Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes.