Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00064 Réxime fiscal entrada SOCIMI

Deberán marcar esta casa as SOCIMI e as entidades residentes en territorio español ás que se refire o artigo 2.1.c) da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as sociedades anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, sempre que cumpran os requisitos establecidos na devandita norma, no período impositivo no que optasen por aplicar o réxime tributario especial das SOCIMI previsto na citada Lei 11/2009.