Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Exercicio e tipo de exercicio/Código CNAE (2009) actividade principal

Neste cadro da páxina 1 do modelo 200 deberase cubrir os seguintes campos:

 • O campo «Exercicio» cubrirase automaticamente segundo as datas de inicio e peche do período impositivo obxecto de declaración, consignandose os díxitos correspondentes ao ano de inicio do exercicio.

 • No campo «Tipo exercicio», reflectiranse automaticamente os números 1, 2 ou 3, segundo o seguinte detalle:

  1. Cando o exercicio económico de 12 meses de duración, coincida co ano natural.

  2. Cando o exercicio económico de 12 meses de duración, non coincida co ano natural.

  3. Cando o exercicio económico sexa de duración inferior a 12 meses.

  Exemplo:

  No caso da Cooperativa Agraria «X», cuxo exercicio económico abarca desde o 1 de xuño de 2021 ao 31 de maio de 2022, cubrirase o apartado referente ao tipo de exercicio da seguinte forma:

  Tipo exercicio: 2

 • No campo «Código CNAE (2009) actividade principal» a entidade declarante deberá consignar o código de catro cifras relativas á Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que corresponda á súa actividade con maior volume de operacións.

  Para ter en conta:

  Neste campo móstrase unha táboa cos códigos da Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) correspondentes á lista de actividades establecidas polo Real decreto 475/2007, do 13 de abril (BOE do 28), polo que se aproba a Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).

  Nesta táboa, deberase buscar coas teclas «frecha arriba» e «frecha embaixo» a actividade que corresponda e pulsar «Intro» para que o formulario de formalización, consigne automaticamente o código.

  Na Sede electrónica da Axencia Tributaria incorporouse a ferramenta «Buscador de actividades» que ofrece o epígrafe ou epígrafes das Tarifas de IAE, partindo dunha descrición baseada nunha ou varias palabras significativas da actividade a realizar. Así mesmo, móstranse os códigos nacionais de actividade económica (CNAE) que se corresponden, se é o caso, con cada epígrafe.