Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Notas comúns aos apartados A e B da páxina 2

Cando se cumpran os apartados A e B da páxina 2 do modelo 200, teranse en conta os seguintes aspectos comúns aos devanditos apartados:

 • Nas columnas «NIF», consignarase o número de identificación fiscal da persoa física ou xurídica de que se trate.

 • Nas columnas «Código provincia/país», se se trata de persoas ou entidades non residentes sen establecemento permanente, consignarase o código de dúas letras que corresponda, segundo a relación de países que figura ao final deste capítulo.No caso de residentes en territorio español ou de non residentes que operen en territorio español mediante establecemento permanente neste, deberase consignar os dous díxitos que corresponda segundo a seguinte relación de provincias:

  • 01.Álava
  • 02.Albacete
  • 03.Alicante
  • 04.Almería
  • 33.Asturias
  • 05.Ávila
  • 06.Badaxoz
  • 07.Illes Balears
  • 08.Barcelona
  • 09.Burgos
  • 10.Cáceres
  • 11.Cádiz
  • 39.Cantabria
  • 12.Castelló
  • 51.Ceuta
  • 13.Ciudad Real
  • 14.Córdoba
  • 15.Coruña, A
  • 16.Cuenca
  • 17.Girona
  • 18.Granada
  • 19.Guadalajara
  • 20.Guipúscoa
  • 21.Huelva
  • 22.Huesca
  • 23.Xaén
  • 24.León
  • 25.LLeida
  • 27.Lugo
  • 28.Madrid
  • 29.Málaga
  • 52.Melilla
  • 30.Murcia
  • 31.Navarra
  • 32.Ourense
  • 34.Palencia
  • 35.Palmas, Las
  • 36.Pontevedra
  • 26.Rioja, La
  • 37.Salamanca
  • 38.S. C. Tenerife
  • 40.Segovia
  • 41.Sevilla
  • 42.Soria
  • 43.Tarragona
  • 44.Teruel
  • 45.Toledo
  • 46.Valencia
  • 47.Valladolid
  • 48.Biscaia
  • 49.Zamora
  • 50.Zaragoza
 • Nas columnas «% Particip.», no suposto en que a porcentaxe de participación non sexa un número enteiro, deberase expresar con dous decimais.

 • Se os espazos previstos nesta páxina do modelo 200 resultan insuficientes, cabe a posibilidade de introducir lineas adicionais.