Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Documentación específica relativa ás operacións vinculadas do grupo

As persoas ou entidades vinculadas deberán manter a disposición da Administración tributaria a documentación relativa ao grupo ao que pertencen, incluíndo aos establecementos permanentes que formen parte deste.

En relación con esta obriga de documentación específica, débese diferenciar entre:

 1. Grupos nos que o importe neto da cifra de negocios, definido nos termos establecidos no artigo 101 da LIS para as empresas de reducida dimensión, sexa igual ou superior a 45 millóns de euros.

  Segundo o previsto no artigo 15.1 do RIS, a documentación específica relativa ao grupo deberá comprender:

  1. Información relativa á estrutura e organización do grupo.
  2. Información relativa ás actividades do grupo.
  3. Información relativa aos activos intanxibles do grupo.
  4. Información relativa á actividade financeira.
  5. Situación financeira e fiscal do grupo.
 2. Grupos nos que o importe neto da cifra de negocios, definido nos termos establecidos no artigo 101 do LIS, sexa inferior a 45 millóns de euros, segundo establece o artigo 15.2 do RIS.

  Segundo o disposto no devandito artigo, estes contribuíntes non precisarán dispoñer da documentación específica relativa ao grupo.