Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Carácteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

Casa [00007] «Imputación na base impoñible de rendas positivas do artigo 100 da LIS»

As entidades que apliquen o réxime especial de transparencia fiscal internacional regulado no artigo 100 do LIS, deberán marcar esta casa no período impositivo obxecto da declaración no que imputen na súa base impoñible a renda positiva obtida por unha ou varias entidades non residentes en territorio español ou por un establecemento permanente, en cumprimento e de acordo ao disposto no devandito artigo.