Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Residencia en xurisdición non cooperativa

Regulación:Artigo 100.13 LIS

Cando a entidade participada ou o establecemento permanente sitúese nun país ou territorio cualificado como xurisdición non cooperativa, presumirase que:

  1. Cúmprese a circunstancia prevista na letra b) do artigo 100.1 do LIS.

  2. As rendas da entidade participada reúnen as características do artigo 100.3 do LIS.

  3. A renda obtida pola entidade participada é o 15 por cento do valor de adquisición da participación.

As presuncións contidas nas letras anteriores admitirán proba en contrario.