Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Baixa no índice de entidades

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, modifica o artigo 119 da LIS para introducir unha mellora técnica na regulación da baixa no índice de entidades do Imposto sobre Sociedades, consistente en aclarar que o concepto de «falido» hase de aplicar a entidades debedoras, e non aos créditos.