Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Brexit

O 31 de xaneiro de 2020 produciuse a saída efectiva do Reino Unido da Unión Europea.

Non obstante, resaltar que, en relación co Imposto sobre Sociedades, existe un Convenio bilateral entre o Reino Unido e España para evitar a dobre imposición, que seguirá sendo aplicable a partir de 1 de xaneiro de 2021.Para estes efectos, determinadas rendas que deixan de estar exentas en aplicación da normativa interna, continuarían considerándose rendas exentas invocando o dereito á aplicación do devandito Convenio.

Pode consultar de forma detallada as consecuencias do Brexit no Imposto sobre Sociedades a partir de 1 de xaneiro de 2021 no seguinte enlace.