Saltar ao contido principal

Xestións dedución familia numerosa

Modelo 121. IRPF. Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración