Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.4.3. Intercambio de información internacional

En 2016 mantivéronse intercambios de información internacional, tanto no relativo á remisión de información por parte da Administración tributaria española a outras Administracións tributarias, xa sexa de forma espontánea ou a requirimento destas , como á recepción de información procedente doutras Administracións tributarias, xa sexa de forma espontánea ou a requirimento da Axencia Tributaria. Estas actuacións realizáronse para intensificar a loita contra a fraude fiscal.

De acordo co anterior, recibíronse 2.095 solicitudes de información con requirimento previo e foron enviadas 1.274. Así mesmo, recibíronse 429 expedientes de información espontánea e foron enviados 89.