Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 1. Recadación tributaria

Recadación tributaria líquida 186.249 millóns de euros
Recadación tributaria bruta 231.256 millóns de euros
Recadación obtida das actuacións de prevención e control da fraude (*) 14.883 millóns de euros

(*) Desde o ano 2013 computan dentro dos resultados derivados das actuacións de prevención e control da fraude, as minoracións de devolucións derivadas de solicitudes de rectificación de autoliquidacións