Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 15. Axustes por impactos de cambios normativos

2016

IRPF

I. SOCIEDADES

IVE

II. EE

OUTROS

TOTAL

TOTAL

-4.152

1.047

1.237

6 -

-390

-2.264

Recuperación da paga extra de 2012 nas AA . PP.

254

254

Reforma do IRPF

-4.487

-4.487

Retencións do traballo

-2.876

-2.876

Reforma inicial en 2015

-603

-603

RDL 9/2015

-377

-377

Reforma en 2016

-1.896

-1.896

Retencións de capital

-256

-256

Reforma inicial en 2015

-48

-48

RDL 9/2015

24 -

24 -

Reforma en 2016

-184

-184

Dedución a familias numerosas e dependentes

-602

-602

Cota diferencial neta

-753

-753

Cambios nos  pagamentos  fraccionados do IRPF

81

 

81

Reforma do I. Sociedades

-1.920

-1.920

Pagamentos fraccionados

-1991

-1991

Retencións de capital

-108

-108

Reforma inicial en 2015

-20

-20

RDL 9/2015

10 -

10 -

Reforma en 2016

 -78

-78

Cota diferencial neta

179

 

179

Cambios nos pagamentos fraccionados do I. Sociedades

2.967

 

2.967

Reforma do IRNR

-82

-82

Reforma en 2015

 

 

-15

-15

Reforma en 2016

 

 

67 -

67 -

Novo réxime do IVE de importación

1.162

 

1.162

Elevación do tipo de IVE en produtos sanitarios e notarías

75

75

Exención parcial do Imposto sobre a Electricidade

6 -

6 -

Imposto sobre Gases Fluorados

16

16

Taxas xudiciais

-73

-73

Canon por utilización da auga en produción eléctrica

-251

-251

*Importe en millóns de euros