Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 19. Actuacións de loita contra o contrabando

MATERIA

Cantidade

Nº delitos

Nº Infraccións

Valor

(millóns de euros)

Haxix(*)

91.100

498

Cocaína(*)

11.657

461

Tabaco(**)(***)

14.051.074

91

8.120

97,16

Falsificacións

2.538.660

74

2.157

77,79

Branqueo de capitais(****)

72

75,74

Fraude fiscal(****)

29

48,02

Colaboracións interdepartamentais

818

Detidos por contrabando e branqueo de capitais

1.459

(*) Unidades en quilos

(**) Unidades en paquetes

(***) Valor imposto defraudados

(****) Valor delitos denunciados