Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 2. Principais declaracións presentadas

IRPF 19.551.482
Imposto sobre sociedades 1.430.475
IVE 2.775.704
Impostos especiais 6.840.033
Comercio exterior 14.012.269