Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 20. Principais actuacións do Servizo de Vixilancia Aduaneira

MATERIA

COCAÍNA

Puerto de Valencia. 19 colectores

2.961 kg

Puerto de Alxeciras. 15 colectores

2.672 kg

Aeroporto de Barajas (238 actuacións)

972 kg

Colector en Motril

909 kg

HAXIX

Veleiro “Anna María” en Augas Internacionais

8.820 kg

Sloop “Deusa Astarte” en Augas Internacionais

7.980 kg

Veleiro “Mar Blue” en Augas Internacionais

7.960 kg

Furgoneta e 3 almacéns en Girona

6.504 kg

TABACO

Puerto de Barcelona. 13 Colectores

6.355.499  cjtll

Puerto de Alxeciras. 6 Colectores

2.660.083   cjtll

Operación “Kulata” en Málaga, Toledo e  Salamanca

167.271  cjtll

39.581 kg pic

Operación “Robust” en Badajoz e Valencia

100.323  kg pic

Operación “Rosa” en Granada

95.000   kg pic

Operación “Picado II” en Granada e Almería

85.370  kg pic

Operación “Rama” en Córdoba

68.988  kg pic

PROPIEDADE INTELECTUAL

Operación “Piñeiral” na Jonquera

264.980 art.

Operación “Visión” en Madrid

246.120 art.

Operación “Renacer II” en Alxeciras.8 colectores

177.227 art.

Operación “Big Black” en Barcelona. 11 colectores

185.838 art.

Operación “Manta” en Barcelona

125.355 art.

Operación “Martes Negro” en Madrid

85.000 art.

DELITO CONTRA A FACENDA PÚBLICA

Operación “O Dorado”. Fraude ao IVE en hidrocarburos e electrónica

16 Mill. €

Operación “City”. Estruturas societarias opacas

15  Mill. €

Operación “Pólvora”. Infravaloración mercadorías

9 Mill. €

Continuación operación “Nehar”. Fraude ao Imposto Especial Hidrocarburos e ao IVE

6,8   Mill. €

Operación “Catedral”. Fraude ao IVE en vehículos

5  Mill. €

DELITO BRANQUEO CAPITAIS

Branqueo procedente do tráfico de estupefacientes en Cáceres

13   Mill. €

Operación “Launder”. Branqueo procedente de diversas actividades delituosas (Almería e Oviedo)

9,7   Mill. €

Branqueo procedente do tráfico de estupefacientes en Granada

4,8  Mill. €

CONTRABANDO DOUTROS XÉNEROS

Puerto de Barcelona. Analxésicos (Tramadol)

23,9 Mill. unidades

Produtos farmacéuticos en Valencia

15.000 unidades

Colector con armas no porto de Alxeciras

809 unidades

Operación “Licor” en Murcia e Alacant

10.000 l. alcohol

Nota: Moitas das operacións desenvólvense ao longo de máis dun exercicio e o dato que aparece no cadro refírese ao total da operación concreta.