Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 21. Resultados no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

Número de liquidacións

491.256 

% variación ano anterior

1,57

Importe (*)

482,2

% variación ano anterior

5,1 -

(*)Importe en millóns de euros