Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 22. Resultados no réxime de Módulos

 

Número

Importe(*)

Liquidacións provisionais

11.942

2,7

Actas de Inspección

15.147

20,7

TOTAIS

27.089

23,4

(*)Importe en millóns de euros