Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 23. Resultados dos controis documentais e recoñecementos físicos de mercadorías nas Aduanas

 

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

DOCUMENTAL

FÍSICO

DOCUMENTAL

FÍSICO

PROTECCIÓN (sanidade exterior e sanidade animal, medidas fitosanitarias)

79.527 4.709 238.696 2.162

CITES (Convenio sobre o comercio internacional de especies ameazadas de fauna e flora silvestre)

26.993 3.729 154.107 1.597

RESIDUOS/OZONO (produtos que esgotan ou destrúen a capa de ozono)

3 80 12.883 215

BENS CULTURAIS

0 0 3.581 443

CALIDADE E SEGURIDADE DOS PRODUTOS

38.402 1.461 0 0

SEGURIDADE PROHIBICIÓNS/EMBARGOS (medidas restritivas á importación ou exportación)

15.795 28.406 333.961 1.083

PRECURSORES E PRODUTOS QUÍMICOS

13.302 198 46.690 62

TOTAIS

174.022 38.583 632.230 3.522