Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 24. Actividade interventora

 

20152016

% Var.16/15

Nº Actuacións 136.774 139.337 1,87
Dilixencias 8.402 7.972 -5,12
Actas formuladas 124 110 -11,29
Expedientes Sancionadores 339 290 -14,45
TOTAL 145.639 147.709 1,42