Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 25. Evolución da débeda pendente

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Débeda pendente a 31 de decembro(*)

15.450

15.596

15.263

16.804

17.060

19.621

20.125

21.261

22.253

23.986

Taxa de variación

0,9% 2,1%- 10,1% 1,5% 15,0% 2,6% 5,6% 4,7% 7,8%

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Débeda pendente a 31 de decembro(*)

26.652 30.425 37.690 41.959 45.736 48.674 50.174 50.226 49.272

 45.849

Taxa de variación

11,1% 14,2% 23,9% 11,3% 9,0% 6,4% 3,1% 0,1% -2,0%

 6,9%-

(*) Importes en millóns de euros

Evolución da débeda pendente a 31 de decembro dos anos comprendidos no período 1996-2016

Evolución da débeda pendente a 31 de decembro dos anos comprendidos no período 1996-2016

Taxa de variación

Taxa de variación