Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 26. Desagregación da débeda pendente

 

31/12/2016

Débeda pendente en período voluntario

19.760

Total débeda pendente en executiva

26.090

Suspendidas en período executivo

792

Débedas paralizadas por debedor en proceso concursal en período executivo

4.163

Adiadas, en compensación e outras situacións en período executivo

1.213

Resto de débedas en período executivo

19.922

Total débeda pendente

45.850

*Importes en millóns de euros