Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 27. Datos relativos a débedas en executiva

Entes emisoresPendente
01/01/2016
Cargadas durante
2016
Total cancelada 2016Pendente de cobramento
31/12/2016
Débedas AEAT 23.699,8 7.161,3 9.159,4 21.701,8
Débedas outras entes 4.580,4 2.869,4 3.062,1 4.387,7
TOTAL 28.280,3 10.030,7 12.221,5 26.089,5

* Importes en millóns de euros