Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 3. Censo de obrigados tributarios

Censo xeral de obrigados tributarios 54.551.834
Censo de contribuíntes en módulos 1.368.441
Censo de empresarios, profesionais e retenedores 7.812.670
Censo de Grandes Empresas 36.008
Censo de Operadores de Impostos Especiais 73.558
Censo de Representantes Aduaneiros 2005