Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 30. Actuacións de peritaxe e auxilio xudicial durante o proceso penal

 201120122013201420152016
TOTAIS funcionarios 1.034 1.165 1.250 1.409 1.483 1.576