Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 4. Cadro de persoal total

CADRO DE PERSOAL TOTAL

25.014 persoas (*)

Mulleres 13.200
Homes 11.814

(*) Inclúense 175 funcionarios en prácticas