Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 40. Acordos de adiamentos e fraccionamentos de pagamento

 TOTAIS ACORDOS 2016ACORDOS RAM(**)ACORDOS NON RAM
 CONCEDIDOSDENEGADOSCONCEDIDOSDENEGADOS
Número 1.563.016 1.340.376 149.418 41.952 31.270
Importe(*) 7.528,2 4.129,7 390,4 1.086,0 1.922,1

(*) Importes en millóns de euros

(**) RAM: Resolución de Adiamentos Masivos.