Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 41. Garantías nos adiamentos concedidos

 TOTALEXENCIÓNGARANTIASDISPENSA
 PARCIALTOTAL
Número 1.382.328 1.376.648 3.037 102 2.541
Importe(*) 5.215,8 4.315 701 52 149

(*) Importes en millóns de euros