Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 9. Índice de desempeño

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014(*)

20145*)

2016(*)

Resultados  (millóns euros)

6.406,63

7.433,79

8.054,03

8.119,27

10.042,87

10.463,00

11.517,28 /

10.950,18

12.317,72

15.664,00

14.883

Persoal AEAT

27.247

27.165

27.951

27.755

27.880

27.613

26.962

26.231

25.742

25.429

24.839 (**)

Resultados/Persoal (millóns euros)

235,23

273,65

288,15

292,53

360,22

378,92

427,17

417,45

478,51

615,99

599,19

Miles de euros

(*) A partir de 2013 inclúese a minoración de devolucións derivadas de solicitudes de rectificación de autoliquidacións.

(**) Non se inclúen os 175 funcionarios en prácticas

Índice de desempeño