Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Gráfico nº 14. Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria

Gráfico nº 14. Evolución da recadación tributaria xestionada pola Axencia Tributaria

Importes en miles de millóns de euros.

As diferenzas existentes cos datos publicados en anteriores Memorias débense a axustes numéricos por consolidación de datos.

(*)Datos provisionais.