Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Gráfico nº 28. Evolución do cargo en período executivo (2006-2016)

Gráfico nº 28. Evolución do cargo en período executivo (2006-2016)