Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Gráfico nº 35. Evolución das visitas (páxinas visitadas) aos portais web da Axencia Tributaria

Evolución das visitas

Número de páxinas visitadas dos portais web da Axencia Tributaria Número de páxinas visitadas dos portais web da Axencia Tributaria

páxinas visitadas incluídas intermedias Número de páxinas visitadas dos portais web da Axencia Tributaria, incluídas as páxinas intermedias das propias aplicacións

Nota: Inclúese nova serie debido a que desde o 1-1-2015 rexístranse tamén os accesos ás páxinas intermedias das propias Aplicacións.