Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Gráfico nº 45. Evolución das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas presentadas por Internet

Gráfico nº 45. Evolución das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas presentadas por Internet