Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2015 - 2016

Gráfico nº 7. Distribución por subgrupos 2015-2016

* Non figura o número de efectivos do Subgrupo E: 11 en 2015 e 9 en 2016.