Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.3.10. Subministración Inmediata de Libros contables de Impostos Especiais

O 1 de xaneiro de 2020 entrou en vigor o novo sistema de leva da contabilidade dos produtos obxecto dos Impostos Especiais de fabricación, baseado na subministración inmediata e electrónica dos asentos contables a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Este novo sistema supón que os establecementos autorizados para fabricar e / ou almacenar produtos obxecto dos Impostos Especiais de Fabricación deben dar cumprimento á súa obriga de leva de contabilidade dos devanditos produtos e, se é o caso, das materias primas necesarias para obteros, a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria mediante a subministración electrónico dos asentos contables.

Para facilitar a adaptación ao novo sistema durante o ano 2020 estableceuse un período transitorio, de maneira que os establecementos que se quixesen acoller ao mesmo puideron realizar a subministración dos asentos correspondentes ás súas operacións ata o 15 de xaneiro de 2021.

O novo sistema, denominado SILICIE, persegue facilitar o cumprimento das obrigas contables dos Impostos Especiais, definindo a estrutura e contido dos asentos contables e unificando a información contable para todos os establecementos afectados polos Impostos Especiais. Así mesmo, e vinculados a este sistema está previsto o desenvolvemento e implantación de diversas ferramentas de axuda e información ao contribuínte, como son as consultas de asentos e existencias.

Por outra banda, SILICIE supón tamén unha importante ferramenta de axuda na prevención da fraude tributaria en materia dos Impostos Especiais.