Saltar ao contido principal

Calificador de operacións inmobiliarias

Esta ferramenta axúdache a coñecer como tributan as compravendas e arrendamentos de inmobles.É dicir, se están suxeitas ao IVA ou ao Imposto sobre Transmisións Patrimoniais (ITP) e, no seu caso, se están exentas.

Mediante preguntas e respostas podes saber se a venda dun inmoble tributa por IVA ou ITP.No caso de tributar por IVA, ofrecerache unha breve análise de como declarar a operación.No caso de tributar por ITP, como novidade incorporada recentemente, permíteche acceder á información publicada na web da comunidade autónoma competente.

Enlace á ferramenta "Calificador de operacións inmobiliarias".