Saltar ao contido principal

Cambios na dirección da Axencia Tributaria

O Consello de Ministros do pasado 7 de xuño aprobou o nomeamento de Jesús Gascón Catalán como Secretario de Estado de Facenda, en substitución de Héctor Izquierdo, que desempeñaba o cargo dende xaneiro de 2022.

No mesmo Consello de Ministros se aprobou o nomeamento de Soledad Fernández Doutor como Directora Xeral da Axencia Tributaria, cargo no que substitúe a Jesús Gascón.

Jesús Gascón Catalán, Secretario de Estado de Facenda e Presidente da Axencia Tributaria

Jesús Gascón é licenciado en Dereito pola Universidade de Zaragoza e inspector de Facenda do Estado, interventor e auditor do Estado, inspector dos Servizos de Economía e Facenda.Ata agora era Director Xeral da Axencia Tributaria, cargo que desempeñou dende xuño de 2018.A súa carreira profesional estivo sempre vinculada á administración pública en materia tributaria, ocupou os cargos de Director Xeral de Tributos, Director do Departamento de Xestión Tributaria e Director Adxunto do Departamento de Organización, Planificación e Relacións Institucionais da Axencia Tributaria.

Durante estes anos á fronte da Axencia Tributaria, Jesús Gascón, abordou retos como a xestión das medidas fiscais adoptadas durante a pandemia para aliviar a situación económica de pemes e autónomos, así como manter a eficiencia do organismo durante o confinamento ou nas sucesivas Campañas de Renda.

Así mesmo, Gascón continuou co proceso de modernización da Axencia Tributaria coa apertura de novas Administracións Dixitais Integrais (ADI), oficinas cuxo obxectivo é atender telematicamente a contribuíntes de todo o país.Trátase de avanzar na asistencia personalizada complementaria da presencial impulsada polo Plan Estratéxico da Axencia 2020-2023.

Soledad Fernández Doutor, Directora Xeral da Axencia Tributaria

Soledad Fernández Doutor é Licenciada en Dereito pola Universidade Pontificia de Comiñas-ICADE e Inspectora de Facenda do Estado.Dende xullo de 2018 ten sido Delegada Especial da Axencia Tributaria en Madrid.

Tamén foi Presidenta do Tribunal Económico-Administrativo Central, Directora do Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Tributaria, Directora da Escola de Facenda Pública, Directora en España da Campaña EURO 2002 do Banco Central Europeo, Subdirectora de Información e Asistencia ao Contribuínte no Departamento de Xestión Tributaria da Axencia Tributaria.

Así mesmo, desempeñou o cargo de Delegada Especial da Axencia Tributaria en Asturias, Delegada Especial Adxunta da Axencia Tributaria en Madrid e Directora Económico-Financeira no Instituto de Empresa, entre outros postos no Ministerio de Facenda e na Axencia Tributaria.