Saltar ao contido principal

Convenio entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria, o Instituto Nacional da Seguridade Social e a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, para a cesión de información relativa ao ingreso mínimo vital

O 29 de abril de 2022 publicouse no Boletín Oficial do Estado o Convenio subscrito entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria, o Instituto Nacional da Seguridade Social e a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal.Este convenio ten por obxecto a cesión da información necesaria á Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, para a elaboración da avaliación anual do resultado do ingreso mínimo vital (IMV) e das distintas estratexias e políticas de inclusión a que se refire o artigo 31.3 da Lei 19/2021, do 20 de decembro, pola que se establece o ingreso mínimo vital.

Acceso ao ConvenioNova ventá