Saltar ao contido principal

Convenio entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Intervención Xeral da Administración do Estado

O 7 de abril de 2022 publicouse no Boletín Oficial do Estado o Convenio subscrito entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Intervención Xeral da Administración do Estado. Establece un marco xeral de colaboración con relación ás condicións e procedementos polos que se debe rexer o intercambio recíproco de información para a loita contra a fraude fiscal e a morosidade nas operacións comerciais das entidades do sector público, así como para a loita contra a fraude na obtención ou percepción de axudas ou subvencións a cargo de fondos públicos ou da Unión Europea. 

A Axencia Tributaria e a Intervención Xeral da Administración do Estado subscribiron en 2015 un convenio para o intercambio recíproco de información. Con este novo Convenio adáptase a colaboración ao novo marco normativo e increméntanse as subministracións de información.

Convenio entre a Axencia Tributaria e a Intervención Xeral da Administración do Estado Novo xanela