Saltar ao contido principal

OEP autorizada á Axencia Tributaria no RD 407/2022, do 24 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2022

O Consello de Ministros aprobou o 24 de maio de 2022 a maior oferta de emprego público (OEP) da historia para a Administración Xeral do Estado coa que o Goberno pretende fortalecer as políticas públicas apostando por uns servizos públicos de calidade, pola excelencia do Estado do Benestar, polo emprego e as persoas.

A OEP autorizada á Axencia Estatal de Administración Tributaria, configurada como sector público prioritario no marco das políticas de loita contra a fraude e de preservación da xustiza fiscal para o mantemento dos servizos públicos, é para o ano 2022 de 2.633 prazas (1.869 correspondentes libre e 764 de promoción interna) para funcionarios de Corpos e Especialidades adscritas e persoal laboral propio.

Esta autorización responde, dende unha perspectiva plurianual, á estratexia de dimensionamento e crecemento de equipo definido no plan estratéxico da Axencia Tributaria para o período 2020-2023, cos novos requirimentos de persoal derivados do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e supón un incremento do 23 por cento de prazas autorizadas respecto da OEP 2021 e do 54 por cento respecto da OEP 2020.

As prazas anteriores de nova incorporación veranse, á súa vez, incrementadas coas que se asignen, no marco da planificación xeral da Administración Xeral do Estado e das necesidades da propia Axencia Tributaria, procedentes dos procesos selectivos de Corpos Xerais ou adscritos a outros Departamentos.

A desagregación de prazas autorizadas de persoal laboral e Corpos e Especialidades propios da Axencia Tributaria é o seguinte:

AUTORIZACIÓN AEAT OEP 2022
SUBGR.CORPOSPRAZASPRAZAS
A1TLPI
    SUPERIOR DE INSPECTORES DE FACENDA DO ESTADO 140 50
SUPERIOR DE VIXILANCIA ADUANEIRA, ESP.DE INVESTIGACIÓN 12 12
SUPERIOR DE VIXILANCIA ADUANEIRA, ESP.DE NAVEGACIÓN 6 6
SUPERIOR DE VIXILANCIA ADUANEIRA, ESP.DE PROPULSIÓN 6 6
Total A1 164 74
A2  
      EXECUTIVO DO S.V.A., ESPECIALIDADE DE INVESTIGACIÓN 30 30
EXECUTIVO DO S.V.A., ESPECIALIDADE DE NAVEGACIÓN 20 20
EXECUTIVO DO S.V.A., ESPECIALIDADE DE PROPULSIÓN 20 20
EXECUTIVO DO S.V.A., ESPECIALIDADE DE COMUNICACIÓNS 7  
TÉCNICO DE FACENDA 415 220
Total A2 492 290
C1  
    AXENTES DO S.V.A., ESPECIALIDADE INVESTIGACIÓN 120  
AXENTES DO S.V.A., ESPECIALIDADE MARÍTIMA  50  
XENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP.AXENTES FACENDA PÚBLICA 775 200
Total C1 945 200
TOTAL FUNCIONARIO 1.601 564
PERSOAL LABORAL  268 200
TOTAL OEP AEAT 1.869 764