Saltar ao contido principal

A xestión das devolucións do IRPF desde o ano 2000

A comezos de xuño, cando se cumpren dous meses da campaña de declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2022 (IRPF ), xa recibiran a devolución do seu  IRPF máis de 7,8 millóns de contribuíntes, o que supuña que neses momentos se pagara máis do 77 %das solicitudes presentadas (10,1 millóns) e case o 69% das cantidades solicitadas (uns 5.400 millóns dos máis de 7.800 solicitados).

A miúdo pénsase que cifras como estas son normais, pero basta botar unha vista atrás para darse conta de que os resultados que se rexistran agora son froito da progresiva mellora nos sistemas de xestión que permiten, por un lado, adiantar as presentacións por parte dos contribuíntes e, por outra, axilizar a resposta da administración devolvendo as cantidades ás que ten dereito o contribuínte.

Con respecto ao primeiro, o Gráfico 1 é ilustrativo. Nel móstrase a evolución da porcentaxe de solicitudes presentadas nas primeiras semanas da campaña, no primeiro mes e no segundo mes, sempre en termos acumulados, desde o ano 2013 (campaña do exercicio 2012) ata a campaña actualmente en marcha.

Gráfico 1: evolución porcentaxe solicitudes presentadas en primeiras semanas campaña, en primeiro mes e ensegundo mes, en termos acumulados, desde ano 2013 (campaña exercicio 2012) ata a campaña actual

No gráfico compróbase que, co paso dos anos, a presentación das declaracións foise facendo cada vez antes. A tendencia é clara na liña que representa a porcentaxe acumulada ata final de maio (pasa no período de algo menos do 50 %a máis de 65 %), pero tamén no acumulado do primeiro mes, e algo menos nas primeiras semanas de campaña, aínda que neste último acumulado inflúen decisivamente o día de inicio da campaña e as datas en que se celebre a Semana Santa. Se en lugar do número de declaracións figurase no gráfico o importe solicitado, o resultado sería practicamente igual.

Unha das razóns polas que existe un interese en presentar cada vez antes as declaracións con solicitude de devolución é a axilización que se produciu na realización desas devolucións . Esta información pódese encontrar nos ficheiros de cadros e series que acompañan ao Informe Mensual de Recadación Tributaria. Neles pódese consultar o importe das devolucións realizadas mes a mes desde 1997. No Gráfico 2 figura a porcentaxe dos importes que se devolveron no primeiro mes de campaña, o mes de abril, desde 2000 ata o ano pasado. A evolución desa porcentaxe é unha boa medida dos avances na xestión do imposto nos últimos 20 anos.

Gráfico 2: porcentaxe dos importes que se devolveron no primeiro mes de campaña, abril, desde 2000 ata o ano pasado, 2022

Unha conclusión similar acádase cando se analizan como desenvolvéronse as campañas completas en 2000 e 2022. É o que se fai no Gráfico 3. O desprazamento das liñas cara a arriba, en especial nos tres primeiros meses, indica a progresiva mellora na realización das devolucións.

Gráfico 3: porcentaxe acumulada de devolucións da campaña de IRPF (anos 2000 e 2022)